Thời gian này UN đang thu thanh cho Album chính thức.Theo dự định Album có thể sẽ được hoàn tất vào khoảng Giữa Năm sau.2006.Vì chúng tôi cần phải hoàn tất  khâu : Thu thanh. Chúng tôi còn phải Design cho Cover,In An…Va Khâu Cuối cùng là Xin được giấy Phép của BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN.
* Đặc biệt trong Album sẽ có BONUS VIDEO CLIP : MỘ GIÓ (SEPULCHER WIND).


UN đã cùng SONGNAM FILMS THu hình tổng cộng 5 Video Clips.Nhưng hiện giờ chỉ có 2 Video CLips là được ra mặt đó là : LỜI NGUYỀN CÁI BÓNG (The Curse Of Shadow) va THE FINAL COUNTDOWN -Special EDit for FOSTER Beer .Các bạn có thể xem ở trang www.hehemetal.com
Và MỘ GIÓ sẽ là VIDEO CLIP thứ 3 cua UN sẽ được ra mắt cùng với ALbum.

Về Tên Cho ALBum UN vẫn chưa thống nhất là sẽ lấy tên gì,(Có thê là MỘ GIÓ)

– DVD Underground Release :Sẽ là sự tổng hợp của tất cả các VIDEO CLIP & LIVE Video., va một số Ca khúc được tuyển chọn-(Unknow) sẽ đuọc biết khi DVD ra mắt.Một số Promotion Pictures va Behind the Sense của MỘ GIÓ


Dòng nhạc chúng tôi hiện nay là POWERDEATH METAL.Sự kết hợp giữa Power va Death.

                                                       ———- Blackinfinity …