Categories Rock Thế giới

Varg Vikernes nay đã là một con người tự do

Sau khi ra tù thì anh sẽ về sống ở trang trại Telemark cùng vợ và người con trai 18 tháng tuổi