MINISTRY cùng bài”The Great Satan”
MUDVAYNE – “Determined”
RAMMSTEIN – “Mein Teil”
SHADOWS FALL – “What Drives the Weak”
và SLIPKNOT với bài”Before I Forget”