Uploaded by Fluckr on 19/Jul/2011

Tham gia X-Japan trong khoảng thời gian 1985 đến 1992 với 3 album. Năm 1992 anh rời ban nhạc và tham gia vào Loudness và sau đó là các ban nhạc khác như D.T.R, Cloud Nine

{embedia media=http://www.youtube.com/v/B2EieuAb98I}