Categories Rock Thế giới

Stratovarius đã sẵn sàng trở lại

Stratovarius cũng đã tiết lộ một số track nhạc sẽ nằm trong album 2009 này:

* "King Of Nothing"
* "Eternal Life"
* "Something Precious"
* "I Am Blind"
* "Free Diving"

Sự ra đi của Timo Tolkki như là một dấu chấm hết cho Stratovarius nhưng các thành viên còn lại của ban nhạc đã không chịu đầu hàng. Matias Kupiainen – tay guitar 25 tuổi là người sẽ thay thế vị trí cho Timo Tolkki. Tất nhiên là không thể thay thế liền được vai trò là sáng tác chính của Tolkki.

Đội hình hoàn chỉnh của Stratovarius 2009 gồm:

Timo Kotipelto – Vocals
Matias Kupiainen – Guitars
Lauri Porra – Bass
Jörg Michael – Drums
Jens Johansson – Keyboards

http://pix.hehemetal.com/2009/01/23/27a7f62d.jpeg