Kết quả ô chữ Metalzone 03

Có thể lần này độ khó của ô chữ cũng phần nào gây khó khăn cho những bạn tham gia nên số người trả lời đúng ô chữ không nhiều. Chúng tôi xin công bố đáp án


1. Ayreon
2. Raventhrone
3. Zakk Wylde
4. Queensryche
5. Einherjer
6. Anata
7. Krisiun

Do số lượng trả lời đúng không nhiều nên chúng tôi chỉ chọn ra 5 bạn trả lời đúng từ 6 đến 7 câu:

+ Trần Đức Chính
+ Lê Vĩnh Hòa
+ Windy Guitarist (Trần Thượng Minh Thịnh)
+ Nguyễn Trần Đại
+ Đoàn Cao

Mỗi bạn trúng thưởng sẽ nhận 2 tờ tạp chí Metalzone số 03. Các bạn đến 48 Huỳnh Khương Ninh – Đa Kao – Q1  (xem đường đi ) để nhận báo. Lúc đến vui lòng gọi số 0919 779 327 (Duy) để nhận thưởng.


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Giải trí

DON'T MISS