1. Ayreon
2. Raventhrone
3. Zakk Wylde
4. Queensryche
5. Einherjer
6. Anata
7. Krisiun

Do số lượng trả lời đúng không nhiều nên chúng tôi chỉ chọn ra 5 bạn trả lời đúng từ 6 đến 7 câu:

+ Trần Đức Chính
+ Lê Vĩnh Hòa
+ Windy Guitarist (Trần Thượng Minh Thịnh)
+ Nguyễn Trần Đại
+ Đoàn Cao

Mỗi bạn trúng thưởng sẽ nhận 2 tờ tạp chí Metalzone số 03. Các bạn đến 48 Huỳnh Khương Ninh – Đa Kao – Q1  (xem đường đi ) để nhận báo. Lúc đến vui lòng gọi số 0919 779 327 (Duy) để nhận thưởng.