https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/6e40609e.jpeg
3 Inches Of Blood

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/5b88287f.jpeg
Tobias Sammet của Avantasia trong kính đen mà mũ cao bồi

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/840a5fa5.jpeg
Avantasia

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/14a9c215.jpeg
https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/6baeecb7.jpeg
Avenged Sevenfold

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/521c30b8.jpeg
Jeff Walker của Carcass

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/69b2d8c6.jpeg
Năm 2008, Carcass tái hợp nhưng đội hình thiếu tay trống Ken Owen

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/e7118be.jpeg
Michael Amott

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/4cd22960.jpeg
Alexi Laiho vẫn giữ được phong độ với Children Of Bodom

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/192b731b.jpeg
Henkka Seppälä (Children Of Bodom)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/8150a01d.jpeg
Gary Holt guitarist của Exodus – ban nhạc thrash metal kì cựu của Mỹ

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/835f40ac.jpeg
Rob Dukes vocal của Exodus

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/48eb222c.jpeg
Ola Lindgren (Grave)

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/390ebc50.jpeg
Fredrik "Fredda" Isaksson (Grave)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/34e32bbe.jpeg
Thomas Youngblood (Kamelot)

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/791c59a8.jpeg
Roy Khan (Kamelot)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/4aebeab7.jpeg
Mike D’Antonio (Killswitch Engage)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/4b51ca92.jpeg
Howard Jones (Killswitch Engage)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/809052af.jpeg
Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage)

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/713642e0.jpeg
Erno Vuorinen (Nightwish)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/6aeecb64.jpeg
Anette Olzon (Nightwish)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/12e9a15a.jpeg
Marco Hietala (Nightwish)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/5cf36425.jpeg
Jukka Nevalainen (Nightwish)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/67e0b43c.jpeg
Tuomas Holopainen (Nightwish)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/79739c42.jpeg
Trevor Peres (Obituary)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/29818489.jpeg
John Tardy (Obituary)- giọng ca không đụng hàng của làng death metal

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/162946c8.jpeg
Ralph Santolla – nhân vật quá quen thuộc của làng death metal

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/53455a69.jpeg
Fredrik Åkesson (Opeth)

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/7786863f.jpeg
Mikael Åkerfeldt (Opeth)

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/58872ed5.jpeg
Elias Viljanen (Sonata Arctica)

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/2034c9ef.jpeg
Sonata Arctica

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/07/58b26ca1.jpeg
Tony Kakko (Sonata Arctica)

Các bạn có thể xem thêm các hình ảnh của WOA 2008 tại Metal-Experience.com: Ngày 31 tháng 7,
Ngày 1 tháng 8, Ngày 2 tháng 8.

The credits of all photo’s go to
Eugene Straver