Đây cũng là album full length thứ 13 của ban nhạc. Một sự xáo trộn gắn liền với con số không được may mắn lắm.

The image “https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/Therion-logo.jpg/250px-Therion-logo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/56/Therion-live.jpg/250px-Therion-live.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.