Categories Rock Thế giới

Một tin gây shock với các fans của Therion

Đây cũng là album full length thứ 13 của ban nhạc. Một sự xáo trộn gắn liền với con số không được may mắn lắm.

The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/Therion-logo.jpg/250px-Therion-logo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/56/Therion-live.jpg/250px-Therion-live.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.