Evanescence sẽ có buổi diễn ra mắt với "bộ sậu" mới tại chương trình Rock On the Range Festival ở Columbus. Ngày 20 tháng 7 tới tại St. Louis, Missouri, ban nhạc cũng sẽ tham gia The Family Values Tour cùng với KORN.

Album mới nhất của Evanescence là The Open Door phát hành năm ngoái cũng đã thu được nhiều thành công

Đội hình cũ:

From left to right: John LeCompt, Amy Lee, Terry Balsamo, Rocky Gray, and Tim McCord.
Trái sang phải: John LeCompt, Amy Lee, Terry Balsamo, Rocky Gray, and Tim McCord.