Categories Rock Thế giới

Manowar-bộ đôi album Live

Là sự thị uy 1 thứ power tinh khiết nhất với vài đoạn trong "Demons , Dragons and Warriors Tour 2007", bao gồm những bài hát như "The Oath", "Mountain", "Warriors Of The World", "The Gods Made Heavy Metal", và bài hát trong album mới nhất hiện đã có mặt trên các bảng xếp hạng của họ "Gods Of War".

http://pix.hehemetal.com/2007/store/61idv4piMwL_40370add.jpeg

The tracklist
Disc 1:
01 – Manowar
02 – Call To Arms
03 – Gloves Of Metal
04 – Each Dawn I Die
05 – Holy War
06 – Mountains
07 – The Oath
08 – Secret Of Steel
09 – Son Of William’s Tale
10 – The Gods Made Heavy Metal
11 – Die For Metal
12 – Kings Of Metal
13 – Warriors Of The World United
14 – Black Wind, Fire And Steel

Disc 2:
01 – The Blood Of Odin
02 – The Sons Of Odin
03 – Glory Majesty Unity
04 – Gods Of War
05 – Army Of The Dead, Part II
06 – Odin
07 – Hymn Of The Immortal Warriors
08 – The Crown And The Ring