Kataklysm vừa hoàn thành xong album mới !

Vào ngày 8/9 vừa qua Kataklysm đã hoàn thành xong album mới In the Arms of Devastation ,dự định sẽ phát hành vào ngày 20/2/2006 . 
Guitarist Dagenais của band cho biết : " Chúng tôi đã làm việc rất vất vả trong 2 tháng để hoàn thành album này từ a-z và chúng tôi rất mãn nguyện với những gì mình đạt được . Đây sẽ là 1 album không hề giống chút nào các album trước của Kataklysm . Và tôi đã rất khó khăn để thu âm phần guitar của tôi  , đây là album khó nhất mà tôi từng thu âm . "
In the Arms of Devastation track list :
1- Temptation's Nest
2- Let Them Burn
3- Crippled & Broken
4- Open Scars
5- To Reign again
6- In Words of Desperation
7- Like Angels Weeping the Dark
8- It Turns To Rust
9- The Road to Devastation
 
Kataklysm sẽ chỉ đi tour duy nhất trong thời gian này là vào ngày 1/10/2005 tại Chicago , thuộc 1 phần của Windy City Invitational festival .Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS