Một dự án do Sachs Media Group hợp tác cùng công ty Phojoe để tạo hình lại hình ảnh của những rockstar yểu mệnh. Đây cũng như là sự tưởng nhớ đến các nghệ sĩ, giữ lại hình ảnh quen thuộc của họ cho các thế hệ yêu nhạc

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Kurt Cobain – thủ lĩnh của Nirvana (1967 – 1994)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
John Lennon – linh hồn The Beatles (1940 – 1980)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Vua nhạc rock Elvis Presley (1935 – 1977)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Jim Morrison của The Doors (1943 – 1971)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Jimi Hendrix (1942 – 1970)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Janis Joplin – một thành viên của 27 Club (1943 – 1970)

Uploaded by Fluckr on 25/Nov/2013
Keith Moon – tay trống của The Who (1946 – 1978)

(Theo sachsmedia.com)