https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/dave-deanvmnt2big_43cc27c6.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/dmmed_3e32673b.jpeg

Đồng thời cây USA Dave Mustaine VMNT Limited vừa được xuất xưởng với số lượng hạn chế là 150 cây. Cũng như cây Dave Mustaine VMNT1, cần đàn cũng gồm 24 ngăn, với độ dài là 25.5.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/usadmmed_3be01963.jpeg
https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/dmmainv2_1_3f13aefb.jpeg

Album mới nhất của Megadeth là United Abominations đã tiêu thụ được hơn 54.000 bản và đang đứng thứ 8 trong Bảng xếp hạng 200 album. Đây cũng là vị trí cao nhất mà Megadeth đạt được kể từ album Youthanasia năm 1994. Một vài hình ảnh của Dave Mustaine cùng cây đàn mới.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/F3-Megadeth_4300_2f79a942.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/F3-Megadeth_4312_42e8e92e.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/F3-Megadeth_4866_c7ee394.jpeg