Mới đây ca khúc mới nhất cũng được ban nhạc giới thiệu "Lilith Immaculate"

{moseasymedia media=http://www.youtube.com/v/kOiA8EnNsq8?fs=1&hl=en_US height=50 width=300}

Uploaded by Fluckr on 24/Aug/2010

Tracklist chính thức của album mới này vẫn chưa được tiết lộ

Đội hình của Cradle Of Filth gồm Dani Filth (vocals), Paul Allender và James McIlroy (guitar), David Pybus (bass), Martin Skaroupka (drums) và Ashley Ellyllon (keyboards)