{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/EviscerationPlague.mp3}

Hôm 14 tháng 12 vừa qua ban nhạc đã công bồ bìa album mới cũng như sample album trên Amazon.com.

Album này được thực hiện tại Mana Recording Studios. Album sẽ gồm 12 track nhạc và trong phiên bản limited sẽ có thêm 1 bonus song: Skull Fragment Armor cùng DVD 60 phút ghi lại quá trình thực hiện album.

Tracklist

1. Priests of Sodom 03:31  
2. Scalding Hail 01:46  
3. To Decompose 03:03  
4. A Cauldron of Hate 04:59  
5. Beheading and Burning 02:16  
6. Evidence in the Furnace 02:48  
7. Carnivorous Swarm 03:36  
8. Evisceration Plague 04:30  
9. Shatter Their Bones 03:35  
10. Carrion Sculpted Entity 02:33  
11. Unnatural 02:22  
12. Skewered from Ear to Eye 03:49