Categories Rock Thế giới

Bìa album mới của Deicide!?

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/87c36a21.jpeg
Bìa album.

Những hình ảnh promo mới nhất của Deicide

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/459cccf4.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/484f4532.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/54cc4ff4.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/593d0845.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/4ee04d2b.jpeg

Đầu năm ngoái (01-2007) thì DVD thứ hai của Deicide mang tên Doomsday L.A. cũng đã được phát hành.

http://pix.hehemetal.com/2008/02/13/5ad41134.jpeg
Glen Benton trong studio

Thông tin chi tiết về album này chúng tôi sẽ sớm cập nhật đến các bạn