Cùng với Hãng thu âm mới Magic Circle Music, ban nhạc sẽ tiếp tục cho ra những album chất lượng hơn

Đóng cửa sổ này

Alex Staropoli
Luca Turilli
Fabio Lione
Alex Holzwarth
Patrice Guers