Ban nhạc Rhapsody đổi tên thành Rhapsody On Fire

Ban nhạc Power Metal của Italia này đã chính thức đổi tên gọi. Thành phần ban nhạc sẽ không có gì thay đổi: Fabio Lione - Vocals, Alex Staropoli - Keyboards, Luca Turilli - Guitars, Harpsichord, Piano, Patrice Guers - Bass, Alex Holzwarth - Drums, percussion. Nguyên nhân việc đổi tên Alex Staropoli nói: "Bởi vì những vấn đề về bản quyền và thương  mại mà ban nhac Rhapsody phải thay đổi tên, các   thành   viên   của   bạn   nhạc   xem   điều   này   như   một   bước   khởi   đầu   tuyệt   vời , phản   ánh   tính   chất   âm   nhạc   mà   họ   mang   lại : táo   bạo   và   qui   mô   ngày   càng   mở   rộng,   sức   mạnh   của "Rồng lửa" sẽ   bùng   cháy   hơn   bao   giờ   hết." Alex nói thêm: "Cái tên này tiêu biểu hơn cho những hoạt động không biết mệt mỏi của ban nhạc và năng lực tiềm tàng trong âm nhạc của chúng tôi"


Cùng với Hãng thu âm mới Magic Circle Music, ban nhạc sẽ tiếp tục cho ra những album chất lượng hơn

Đóng cửa sổ này

Alex Staropoli
Luca Turilli
Fabio Lione
Alex Holzwarth
Patrice Guers


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS