4 chú nhóc của Melodic Death – Mirror of Madness

Mirror of Madness - tên 1 bài hát quen thuộc của Norther đã được bốn chú "nhóc" (cũng ở Phần Lan) lấy làm tên ban nhạc. Chỉ ở độ tuổi từ 10 -12 tuổi, chúng ta hãy xem mấy "nhóc" làm được gì:


Thành phần ban nhạc:
Atte – guitar, death vocals
Henrik – guitar, clean vocals
Saku – bass, backing vocals
Arttu – drums

https://i2.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//03_tomipalsa_jpg.jpg?w=1160

https://i2.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//006_mom_jpg.jpg?w=1160

https://i1.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//009_mom_jpg.jpg?w=1160

https://i2.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//014_mom_jpg.jpg?w=1160

https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//Mirror%20of%20Madness%20-%20Band%20(10%20years%20old).jpg

Download mp3

Đáng nể!!!


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS