Categories Album mới

Ensiferum – Victory Songs

Album gồm 9 track:

1. Ad Victoriam 03:10
2. Blood Is the Price of Glory 05:17
3. Deathbringer from the Sky 05:10
4. Ahti 03:55
5. One More Magic Potion 05:22
6. Wanderer 06:32
7. Raised by the Sword 06:10
8. The New Dawn 03:42
9. Victory Song 10:38

Ngoài ra ở 1 số bản Limited Edition sẽ có thêm track “Lady in Black” (Uriah Heep cover) – track nhạc có trong single mới phát hành hôm 7 – 2.

Hãng phát hành vẫn sẽ là Spinefarm – hãng thu âm hàng đầu của Phần Lan.

https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//332_ensif.jpg