10 ca khúc death metal “trâu bò” nhất

"Best Death Metal Song of All Time" - đó là một phần bình chọn từ website MetalHammer.de. Đã có hơn 15,000 lượt nguời bình chọn cho hạng mục này. Hãy cùng tham khảo những ca khúc đạt top 10 của đợt bình chọn này


Đứng đầu là ca khúc ‘Hammer Smashed Face’ nằm trong album Tomb of the Mutilated – 1992 của ban nhạc Cannibal Corpse với 25% tổng bình chọn. Kế đó bản "We will rise" của ban nhạc Arch Enemy. Xếp vị trí thứ 3 là ‘Crystal Mountain’ của  huyền thoại Death.

https://hehemetal.com/pix/2009/02/07/4a4e8031.jpeg

Danh sách 10 ca khúc đứng đầu:

1. Cannibal Corpse – ‘Hammer Smashed Face’ {moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/HammerSmashedFace.mp3 height=20 width=120 align=left autoplay=false}
2. Arch Enemy – ‘We Will Rise’
{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/ArchEnemy-WeWillRise.mp3 height=20 width=120 align=left autoplay=false}
3. Death – ‘Crystal Mountain’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/Death-CrystalMountain.mp3 align=left autoplay=false}
4. Amon Amarth – ‘Pursuit Of Vikings’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/the_pursuit_of_vikings.mp3 align=left autoplay=false}
5. Vader – ‘Carnal’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/Carnal.mp3}
6. Sepultura – ‘Arise’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/sepultura-arise.mp3}
7. Carcass – ‘Heartwork’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/04_Heartwork.mp3}
8. In Flames – ‘Only For The Weak’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/only_for_the_weak.mp3}
9. Kataklysm – ‘In Shadows And Dust’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/Kataklysm-InShadowsDust.mp3}
10. Behemoth – ‘Christians To The Lions’
{moseasymedia
media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/Christians_To_The_Lions.mp3}

Các bạn có thể xem danh sách đầy đủ 111 ca khúc được đề cử trong đợt bình chọn này tại metal-hammer.de


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS