Categories Đời Sống

Rockers qua một lăng kính # (3)

Nguyễn Hồng Việt , ex-member của ATM , mà thôi , nhắc đến ATM làm j nữa khi đã 1 năm trôi qua rồi . Vả lại , theo 1 nguồn tin (ko mấy tin cậy ) thì anh ấy đang chuẩn bị (hay đã)  lập1 band mới rồi. Cũng thrash (dù là đầu tiên thì anh ấy bảo là death).
        

anh Việt đẹp trai phết nhỉ ?
đây cho thêm cái ảnh này nữa cho hoành tráng :