Cọp với cây guitar mới

UNLIMITED đang rất bận rộn trong việc thu âm Album chính thức. Đã có DEMO của những bài mới cáu chưa trình diễn lần nào như "Sự Cứu Chuột" , "Luân Hồi", "The Field of Lost",....Còn một số bài nữa....
Cọp (Tiến Mẫn) guitar của UNL vừa tậu một cây ESP Signature của Laiho(C.O.Bodom) để chuận bị cho việc thu âm những bài mới kế tiếp....
Chúng ta cùng xem hình ảnh mới nhất của Cọp với cây guitarLike it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Đời Sống

DON'T MISS