{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/mp3-streaming/11-Evereve%20-%20House%20of%20the%20Rising%20Sun.mp3 height=80}

Tên ban nhạc Evereve được lấy trong thơ của J. R. R. Tolkien (tác giả của tác phẩm lừng danh The Lord of the Rings). Thành lập vào năm 1993, hiện tại ban nhạc đã có trong tay 6 album full-length.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/11/5ace6627.jpeg