Song list dự kiến SagoMetaL sẽ biểu diễn:

Giấc mơ hoà bình
Lucife
Biển ru
Khúc nhạc thiên đường
Sagometal
One
Wonderful tonight
Smoke on the water
Love of the lifetime
74-75
Wake me up when september ends
Here for you
Breaking the law
Final countdown
Everything i do