Categories Chuyên đề

[Cover song] – Một Careless Whisper hoàn toàn mới với Delight

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/mp3-streaming/Delight-Careless%20whisper.mp3 height=80}

Delight được thành lập vào năm 2000 và đến nay đã có trong tay 5 album fullength.

http://pix.hehemetal.com/2008/04/03/505b2522.jpeg

The image “http://pix.hehemetal.com/2008/04/03/479a671e.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.