Categories Cập nhật show diễn

VOV RockViet Airplay Show

Đây là chương trình do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức là một chương trình định
kỳ, dự kiện được tổ chức 3 tháng 1 lần. Mục địch chính của chương trình
không gì ngoài việc đưa nhạc Rock đến gần hơn với các fans thông qua
việc giới thiệu những ban nhạc Rock trên khắp cả nước mà bắt đầu là tại
Hà Nội.

(theo rockviet.com.vn)