Thời gian: 19h00 – Thứ 6, ngày 28/12/2012
Địa điểm: RFC Bar – 25C Tú Xương, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Coupon: 100.000 VND (Đổi 1 đồ uống)

Uploaded by Fluckr on 27/Dec/2012