Sau tuần này, Art-Work bar sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để chuyển địa điểm kinh doanh.

Lịch diễn Rock The Week:
Ngày 2/6: MICROWAVE
Ngày 3/6: UNLIMITED
Ngày 4/6: PENALTY
Ngày 5/6: BLACK INFINITY

Chương trình bắt đầu vào lúc 21h mỗi tối.
Vào cửa tự do. Giá ước uống từ 45k

Art-Work car: 34 Hồ Biểu Chánh p11 Phú Nhuận.