+ Black Infinity với Devils Night tại Cage – 3 A Tôn Đức Thắng – Q1

http://hehemetal.com/pix/2008/10/28/7241d186.jpeg

+ UnlimiteDTitanium với "Blood – Sugar – Rock – Magik" tại Acoustic Cafe – 6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3

http://hehemetal.com/pix/2008/10/28/30e30043.jpeg

+ WinfieldNegative với "Halloween Rock Night" tại Noblesse Club – 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1

http://hehemetal.com/pix/2008/10/28/3b11c290.jpeg