Hai lần trước Jim Beam Night diễn ra với sự góp mặt của Microwave và Nguyễn Đạt. Tham gia chương trình bạn sẽ có cơ hội tham gia những trò chơi cũng như cơ hội giành những giải thưởng thú vị từ Jim Beam.

Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 21h. Vào cửa miễn phí. Giá nước uống từ 50k.

http://hehemetal.com/pix/2008/10/21/7b4ea06c.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2008/10/21/876bce85.jpeg
Mr. Nguyễn Đạt

http://hehemetal.com/pix/2008/10/21/71293604.jpeg
Black Infinity