Tại Festival lần thứ nhất (2006), Lazee Dolls đã ra mắt khán giả Tp.HCM.