Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Chương trình bắt đầu vào lúc 19h ngày 28/9 tại Hanoi Rock City- số 27/52 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Giá vé tại cửa: 150.000VNĐ

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Các ban nhạc góp mặt trong chương trình gồm:

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Crowned Kings

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
MULTIPLEX

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
NURANIUM

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
MORNING WAITS

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
ALIVE IN SIGHT

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
W.A.A.H