{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mp3s/WeWishYouAMerryXmas.mp3 height=20}

Track số 1: We Wish You A Merry Xmas

http://hehemetal.com/pix/2008/12/07/57aa8130.jpeg

1) We Wish You A Merry Xmas
(Jeff Scott Soto / Bruce Kulick / Bob Kulick / Chris Wyse / Ray Luzier)
2) Santa Claus is Coming to Town
(Alice Cooper / John 5 / Billy Sheehan / Vinny Appice)
3) Run Rudolph Run
(Lemmy / Billy F. Gibbons / Dave Grohl)
4) God Rest Ye Merry Gentlemen 
(Ronnie James Dio / Tony Iommi / Rudy Sarzo / Simon Wright)
5) Little Drummer Boy
(Dug Pinnick / George Lynch / Billy Sheehan / Simon Phillips)
6) Santa Claus Is Back In Town
(Tim “Ripper” Owens / Steve Morse / Juan Garcia/ Marco Mendoza / Vinny Appice)
7) Silent Night
(Chuck Billy / Scott Ian / Jon Donais / Chris Wyse / John Tempesta)
8) Silver Bells
(Geoff Tate / Carlos Cavazo / James Lomenzo / Ray Luzier)
9) Deck the Halls
(Oni Logan / Craig Goldy / Tony Franklin / John Tempesta)
10) Grandma Got Ran Over By A Reindeer
(Stephen Pearcy / Tracii Guns / Bob Kulick / Billy Sheehan / Greg Bissonette)
11) Rocking Around the Xmas Tree
(Joe Lynn Turner / Bruce Kulick / Bob Kulick/ Rudy Sarzo / Simon Wright)
12) Happy Xmas (War Is Over)
(Tommy Shaw / Steve Lukather / Marco Mendoza /Kenny Aronoff)

TẢi VỀ
password: hehemetal.com


Đội hình các rocker tham gia trong album "We Wish You a Metal Xmas… and a Headbanging New Year"

http://hehemetal.com/pix/2008/12/07/588dcff2.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2008/12/07/485616ff.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2008/12/07/445b802f.jpeg


Chân thành cảm ơn một rockfans ở Mỹ (bạn Minh Tùng) đã chia sẻ album này cho chúng tôi. Mong được nhiều sự chia sẻ nữa từ cộng đồng những người Việt yêu rock.