Album mới đây nhất của họ Sanctus Diavolos (2004) không gây đậm dấu ấn với các fans như cái Khronos (2000) thì nay các fans khá hồi hỡi cháo đón album của 2007 này – album Theogonia. Với album này Rotting Christ đầu tư khá kĩ lưỡng vào  website, promotion picture. Âm nhạc thì có phần hơi hướng nghiêng về Black / Gothic Metal, không "bạo lực"  như thời kì đầu.

https://i1.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//theogonia_promo_7.jpg

1. ×áïò Ãåíåôï (The Sign Of Prime Creation) 03:20 [view lyrics]
2. Keravnos Kivernitos 04:41 [view lyrics]
3. Nemecic 04:15 [view lyrics]
4. Enuma Elish 04:39 [view lyrics]
5. Phobos’ Synagogue 04:31 [view lyrics]
6. Gaia Tellus 04:39 [view lyrics]
7. Rege Diabolicus 02:52 [view lyrics]
8. He, the Aethyr 04:34 [view lyrics]
9. Helios Hyperion 03:50 [view lyrics]
10. Threnody 05:19 [view lyrics]

https://i0.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//theogonia_promo_1.jpg

https://i0.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//theogonia_promo_2.jpg

https://i0.wp.com/www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/2007/store//theogonia_promo_4.jpg