Lamb Of God và album

Sacrament là album thứ 2 thu tại Epic Records studio, sẽ được phát hành vào ngày 22 tháng 8. Đi kèm CD và 1 DVD gần 90 phút ghi lại những hậu cảnh quá trình thực hiện album này . Hiện ban nhạc Metalcore của Mỹ này đang lưu diễn cùng với Slayer để quảng bá cho album mới.
Tracklisting:


01 – “Walk With Me In Hell”
02 – “Again We Rise”
03 – “Redneck”
04 – “Pathetic”
05 – “Foot To The Throat”
06 – “Descending”
07 – “Blacken The Cursed Sun”
08 – “Forgotten (Lost Angels)”
09 – “Requiem”
10 – “More Time To Kill”
11 – “Beating o­n Death’s Door”

The image “https://i1.wp.com/www.burn-the-priest.com/images_ashes/lamb_of_god_logo.gif?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.
https://i2.wp.com/www.chartattack.com/pics/2004/11/f-lambofgod.jpg?w=1160
https://i1.wp.com/www.burn-the-priest.com/gallery/images/1live.jpg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS