Trong album này có sự góp mặt của Mikael Åkerfeldt (guitar/vocal của Opeth) trong bài "Unhealer". Album phát hành bởi Candlelight / Mnemosyne.
Đây là promo version, chúng tôi sẽ cập nhật bản CD-rip sau khi album phát hành chính thức

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/24/31138b38.jpeg

1. Misanthrope 04:58  
2. Scarab 05:17  
3. Unhealer 06:17  
4. Emancipation 05:27  
5. Malediction 04:19  
6. Alchemist 04:19  
7. Elevator 05:07  
8. Threnody 05:08  
9. Monolith 06:27  

DOWNLOAD
password: hehemetal.com

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/05/24/2b76208c.jpeg