Band nhạc chân cám ơn các anh ANDY PHẠM,VĂN HÀ và DENNY đả giúp đở cho các thiết bị thu hìnnh kỉ thuật cao.

Đặc biệt có sử ủng hộ tin thần của anh HUY tay TRỐNG của band HARD ROCK – STEEL ƠWL lừng danh 1 thời ở miền Nam CaLi.


Và cuối cùng Band nhạc chân thành cám ơn BLEU Bar , SONGNAM,Films và tất cả GIa DÌnh ,cùng tất cả Bạn bè Anh em của SORROW DECADENCE.

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

 KeyBoard-NGuyễn Hồ Anh Khoa
user posted image

Drum-Trần Duy Khoa
user posted image

Vocal,Bass- NGuyễn Tiến Hưng và Guitar- Trần Duy Khang
user posted image
user posted image
user posted image


SORROW DECADENCE , Anh HUY(STEEL OWN) , The CREWs: Anh ANDY PHAM , VĂN HÀ, DENNY ,Photographer : Vinh & Lang.
user posted image
user posted image