no-cover

Sương Đêm – demo mới của ban nhạc Winfield

Monday, 13 August 2007
Rock Việt
http://pix.hehemetal.com/2007/store/ccef_146effd7.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/835fscd_374046e1.jpeg
{moseasymedia media=http://jetxiga.com/hehemetal/rotr/suongdem2_WinField(demo).mp3}