{embedia media=http://www.youtube.com/v/tY6otkiBIEQ}

Uploaded by Fluckr on 23/Aug/2011

Với những bước đầu tư kĩ lưỡng của mình, hi vọng Big Foot ngày càng tiến xa và vực dậy phong trào Rock ở miền Trung mạnh hơn nữa. Sắp tới ban nhạc sẽ tiếp tục hoàn thành các bản thu để cho ra EP đầu tay