Đúng như lời hứa, sau khi trailer của video “Wake Up, Sleepers” được giới thiệu tuần trước, thì hôm nay ngày 8/1, bản full của music video được In Your Eyes đăng tải.         Music video được thực hiện Black Owl Production….