Nằm trong chặng tour quảng bá cho album thứ 13 của họ: Father of All Motherfuckers – sẽ phát hành chính thức vào 2/2020. Đông Nam Á sẽ có 3 điểm dừng: 08 March – Singapore, SG @ Singapore Indoor Stadium 11 March – Bangkok,…