Split album sẽ phát hành ở định dạng giới hạn băng cassette – limited tape vào ngày 7.1.2022 tới đây. Bản tape đang được pre-order tại bandcamp của Wilt.shine Label. Trước đó Split album này đã phát hành bởi House of Ygra vào hồi tháng…