Categories Video Clip

Pantera – Piss

{embedia media=http://www.youtube.com/v/yeVJguP_T40}

Uploaded by Fluckr on 13/Apr/2012

Video được thực hiện từ hồi tháng 3 với sự tham gia của các fan Pantera. Đặc biệt hơn là phân cảnh gợi nhớ lại nắm đấm ở bìa đĩa album thứ 6 của ban nhạc

Uploaded by Fluckr on 13/Apr/2012
Bìa đĩa album “Vulgar Display of Power”