Lần này chúng tôi gửi đến các bạn phiên bản khác của My Immortal, được chơi acoustic với cây guitar thùng mộc mạc.

{moseasymedia media=http://media3.clip.vn/bd669de755fe7c05e7fa03cda8f34908/476c6f6d/media3/heheme/53933.flv}

Bản video orginial với 2 tông màu đen trắng với những hình ảnh cùng mạch cảm xúc của bài hát.

{moseasymedia media=http://media3.clip.vn/media1/littleguy/2302.flv autoplay=false}

Bản mp3

{moseasymedia media=http://xiklo.com/upload/2007/11/2/13/b0378_01MyImmortal.mp3 autoplay=false}