Categories Video Clip

Lamb Of God trình chiếu video clip mới: Set To Fail

Trước đó vài ngày thì những trailer ngắn của video clip này cũng đã được Lamb Of God giới thiệu

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/clips/SetToFail.flv width=500 height=350}