Trước đó vài ngày thì những trailer ngắn của video clip này cũng đã được Lamb Of God giới thiệu

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/clips/SetToFail.flv width=500 height=350}