Bạn có tin không khi bản hit của Linkin Park được cover lại với những phong cách âm nhạc khác nhau.
Có thể nhận ra những cái tên quen thuộc như Guns N’ Roses, Michael Jackson, Korn, The Beatles, Queen…