Một điều không thể bàn cãi với độ “nặng” của ban nhạc này