Categories Video Clip

Heavy Metal Christmas – Twisted Sister

Heavy metal christmas là một bản cover vui của 1 bài hát christmas xưa – The Twelve days of Christmas- và mỗi thành viên sẽ lần lượt hát từng câu kể về ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của christmas mình sẽ nhận được món quà gì từ người yêu. Và 1 hình xăm của Ozzy sẽ là cái được người yêu tặng đầu tiên !!!


On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
8 pentagrams
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
9 tattered t-shirts
8 pentagrams
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
10 pairs of platforms
9 tattered t-shirts
8 pentagrams
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
11 black mascaras
10 pairs of platforms
9 tattered t-shirts
8 pentagrams
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!
On my heavy metal Christmas my true love gave to me,
12 silver crosses
11 black mascaras
10 pairs of platforms
9 tattered t-shirts
8 pentagrams
7 leather jackets
6 cans of hairspray
5 skull earrings
4 quarts of Jack
3 studded belts
2 pairs of spandex pants
and a tattoo of Ozzy!

{moseasymedia media=http://www.youtube.com/v/XLqvNy5v4-8&hl=en&fs=1&color1=0x2b405b&color2=0x6b8ab6 width=425 height=344}