Categories Video Clip

Fancam từ Chrishmosh Party 2

Cùng xem lại phần trình diễn một số sáng tác của các bạn nhạc tham dự Christmosh Party 2 – Mosh your X-Mas up

https://c1.staticflickr.com/1/684/31842973606_28b7963e67_z.jpg