Categories Video Clip

Dimmu Borgir giới thiệu video clip “The Chosen Legacy”

Video được thực hiện bởi đạo diễn Tod Junker. Video clip này cũng sẽ nằm trong 2 DVD+CD sắp phát hành của Dimmu Borgir mang tên "The Invaluable Darkness". Các metalhead châu Âu sẽ có trên tay DVD vào 10 tháng 10 tới, còn các metalheads ở Bắc Mỹ thì phải chờ đến 14 tháng 10. DVD được phát hành bởi Nuclear Blast Records.

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/clips/The_Chosen_Legacy.flv width=478 height=269}

https://hehemetal.com/pix/2008/10/03/3455e01b.jpeg